Trích tiền từ tài khoản

Biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của NNT bị cưỡng chế

Người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành. Nhà nước có các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế Cùng Vinatax tìm hiểu một trong 7 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Đó chính…