Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định như thế nào?

Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế được miễn tiền phạt. Để biết chi tiết hơn về quy định miễn tiền phạt vi phạm…