VINATAX- TỐI ĐA LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Đại Lý Thuế – Tư Vấn Vinatax  được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702334601 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. Vinatax hoạt động theo Luật quản lý thuế, Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài Chính. Giấy xác nhận số 505/XN-CT của Cục Thuế Bình Dương về doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về kế toán thuế.

Công ty TNHH Đại Lý Thuế – Tư Vấn Vinatax được thành lập bởi các chuyên gia là kế toán viên hành nghề (APC), chuyên gia tư vấn và hành nghề thủ tục về thuế có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính cho doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

VINATAX

Kết quả hình ảnh cho dấu tích chọn   Xây dựng một công ty có uy tín lớn trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, một đối tác tín nhiệm của khách hàng.

Kết quả hình ảnh cho dấu tích chọn   Xây dựng một doanh nghiệp phát triển và có đóng góp tích cực cho xã hội.

Kết quả hình ảnh cho dấu tích chọn   Xây dựng một gia đình hội tụ của những thành viên tâm đức và tài năng cùng phấn đấu và thụ hưởng thành quả lao động chân chính.

TẦM NHÌN

VINATAX

Ban giám đốc và toàn thể nhân viên của Vinatax cam kết cung cấp những giải pháp chính xác, chất lượng đến khách hàng. Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp cao nhất , chúng tôi nhận thức rằng không có sự thành công nào bằng sự tạo lập uy tín từ phía khách hàng. Cho nên, chúng tôi luôn tận lực cống hiến cho lợi ích của khách hàng, cho sức khỏe người tiêu dùng.

Vinatax luôn là doanh nghiệp có bản chất văn hoá riêng, với môi trường làm việc hiện đại và khoa học. Chúng tôi luôn coi trọng và khích lệ sự phát huy năng lực của mỗi thành viên nhằm đạt được sự phát triển vượt trội trong nghề nghiệp.