Công ty kế toán Vinatax sẽ liên tục cập những kinh nghiệm làm kế toán thực tế mà các kế toán viên đang gặp phải. Chia sẻ kiến thức kế toán thực tế đến bạn đọc. Liên hệ với chúng tôi nếu các bạn cần hỗ trợ

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế

 Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp: hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước; Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Trường hợp được lựa chọn theo kế…

Có phải tiếp tục nộp thuế trong thời gian khiếu nại các quyết định về thuế?

Có phải tiếp tục nộp thuế trong thời gian khiếu nại các quyết định về thuế?

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Người nộp thuế có quyền khiếu nại các quyết định về thuế. Vậy có phải tiếp tục nộp thuế trong thời gian khiếu nại các quyết…