Cách ghi phụ lục ii-1

Từ ngày 15/01/2016, theo hướng dẫn của Thông tư 20/2015/TT-BKHDT thì các doanh nghiệp khi thực hiện thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế, bổ sung tài khoản ngân hàng … thì doanh nghiệp khai báo theo mẫu phụ lục ii-1. Bài viết này, Dịch vụ kế toán Vinatax sẽ…